Versoepeling corona maatregelen, fase 2

Category Nieuws

Onder bepaalde voorwaarden is het vrij tennissen weer vanaf 11 mei toegestaan. Nu ook voor volwassenen (18+).
Er moet dan wel aan een aantal door de KNLTB, NOC*NSF, RIVM en Ministerie van VWS vastgestelde voorwaarden
worden voldaan en er moet afstemming hebben plaatsgevonden met de gemeente in verband met de geldende noodverordening.

De Gemeente Veere heeft inmiddels toestemming gegeven om de versoepeling op deze wijze vorm te geven.

Het opstarten gebeurt gefaseerd. Dus elke keer weer een stapje verder, zodat de drukte op de verenigingen goed
gehandhaafd en gecontroleerd kan worden. Niet alleen om terugslag in de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook
om verenigingen en leraren de gelegenheid te geven het goed te organiseren en spelers te laten wennen aan tennis in de anderhalvemetersamenleving. Deze fase loopt tot 1 juni.

Om welke voorwaarden gaat het?

 • vrij spelen door volwassenen van 19 jaar en ouder wordt mogelijk voor 2 spelers per baan; alleen als u (op de
  baan) kunt aantonen tot één gezin te behoren dat onder hetzelfde dak woont, mag er met 4 spelers gespeeld worden (dubbel)
 • de jeugd tot en met 12 jaar mag alleen onder toezicht vrij spelen (geen maximale groepsgrootte)
 • jeugd van 13 t/m 18 jaar mag vrij spelen onder toezicht met maximaal 4 spelers per baan; bij TV Veere wordt dat
  voorlopig beperkt
  tot de jeugdtoss en de tennislessen
 • de baan moet vooraf (van huis uit) telefonisch gereserveerd worden
 • men dient zich aan de algemene corona-maatregelen te houden (geen handen schudden, 1,5 meter afstand,
  thuisblijven bij klachten enz.)
 • trainingen voor volwassenen kunnen ingepland worden voor maximaal 4 spelers (de trainers nemen hierover
  contact op met de aangemelde deelnemers)
 • onderlinge wedstrijden (dus niet cluboverstijgend) mogen
 • volg de aangegeven looproute op het tenniscomplex
 • de kantine, terras en kleedkamers blijven gesloten; gebruik van de toiletten is toegestaan - gebruik de
  desinfecterende spray die op de bar staat
 • er mag geen publiek komen kijken op het park; dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen


Reserveren van de baan:
Reserveren van de baan kan via de gratis KNLTB.club app. Deze kunt u downloaden via de App Store of Google Play.
De beschikbare tijden worden in blokken van 1 uur onderverdeeld.
Meerdere uren aaneen reserveren mag, maar bij grote vraag kan dit beperkt worden. We willen graag iedereen aan
bod laten komen.
Kom 10 minuten vóór de gereserveerde tijd aan en vertrek meteen na afloop en neem de looproute in acht.